Åbningstider

Konsultation er altid efter forudgående aftale.

I telefontiderne ringes på klinikkens hovednummer 39 64 11 32

Akutnummer uden for telefontiderne :  25 21 05 26

Efter kl. 16 samt i week ender og på helligdage kontaktes 1813 ved akut sygdom.

Tirsdag efter klokken 12.00 og torsdag før klokken 14.30 henvises ved akut opstået sygdom til

Læge Tine Fussing Clausen tlf. 39 63 16 02.